Egyesület

A Somlói Tavasz Egyesület

Az egyesület 2006-ban alakult, és a minőségi szőlőtermesztésről, a borkészítésről hasonlóan gondolkodó somlói termelők egy szűkebb csoportja alapította.

Volt azonban előtörténete is a társaság létrejöttének. 2004, 2005-ben Takács Lajos helyi termelő kezdeményezésére és szervezésével egy helyi borozóban több alkalommal is találkozott a borvidék termelőinek jelentős része, valamilyen közös fellépés, közösséggé formálódás igényével. Amikor azonban a szervezők az ötödik-hatodik találkozó után is azt tapasztalták, hogy egy tapodtat sem haladtak előre - mert jó magyar szokás szerint az egyéni érdekek, elképzelések, önmegvalósítási hajlamok fontosabbak voltak a köz javánál - elhatározták, hogy egy másik irányból elindulva próbálnak eredményt elérni.

A Somló Tavasz Egyesület alapító tagjai a következő borászatok, ill. a mögöttük álló személyek:

 • Laposa Birtok
 • Györgykovács Kispincészet
 • Hollóvár Pince (Takács Lajos)
 • Kreinbacher Birtok
 • Szent Ilona Borház

2009-ben az Egyesület felvette tagjai közé Dénes Tibort a Dénes Hegybirtok (Ság-hegy) tulajdonosát.

Szemelvények az alapszabályból

Az egyesület céljai és feladatai:

 • A Somlói Borvidék felvirágoztatásáért tenni szándékozó bortermelők tevékeny összefogása, a borvidék imázsának növelése, tradícióinak megőrzése, a somlói bor bel- és külföldi ismertségének szélesítése.
 • Az egyesület tagjai évről-évre kiemelt feladatuknak tekintik a Somlói Nagy Bor elkészítését.

Az egyesület vállalja, hogy:

 • Somlót és környékét, annak hagyományait, történelmi múltját bemutató kiállításokat szervez, azokon részt vesz és támogat.
 • Borkóstolók, valamint szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos szakmai előadások szervezésével népszerűsíti a minőségi bortermelést és a kulturált borfogyasztást.
 • A Somlói Borvidékről és borokról, borkészítésről szóló időszakos és alkalmi kiadványokat jelentet meg, ill. megjelenésüket támogatja.
 • Feladatának tekinti a borvidék turizmusának előmozdítását, épített és természetes környezetének védelmét.
 • Az egyesület a felvállalt célok megvalósítását szem előtt tartva együttműködik az élenjáró magyar borvidékek szervezeteivel és elismert szakembereivel, valamint a Somlói Borvidéken belül működő más egyesületekkel, hegyközségekkel és helyi önkormányzatokkal.

Az egyesület jogállása: közhasznú szervezet.

Az egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár (jogi személy), aki az egyesület alapszabályában leírt célokat támogatja.