Idézetek és legendák

Idézetek

„A somlai bor elsősorban minőségi alkotásként képes összekapcsolni mindent, ami fontos és lényeges. Nyert erőt és graciőz eleganciát – például. Fel-feltörő meditációs hajlamot és finoman porladó aktivitásokat. Mint ahogy az is elmondható róla, hogy alkotásként, mint azt bárki felismerheti, összetételének rafinált csiszoltsága ellenére sem csupán évszázados titkok palackba zárt megjelenítése. Más is – talán több is annál. A végső bölcsesség bora.”

Ambrus Lajos


„Más a helyzet a somlóival. … Ez a magyar borok fejedelme. Kivész a szőlőkből ez a fajta. Illata olyan, mint a fehér burgundié, de annál is nemesebb. Van egy fajta somlói „Arany tűz” a neve, s pontosan olyan: tűz és arany keveréke. Ez a bor rábeszél. Ezt mondja: „Élj”. Ezt az egyetlen szót mondja, de olyan következetes erővel, mint a régi latin versek a nagy tanulságokat. Mit szívott össze ez a bor napsütésben, évszázados illatokban!”

Márai Sándor


„A föld sava és titkos ereje, a nap tüze, esős őszök bölcsessége, a természet vegykonyhájának rejtett párlatai, mindez aranyszín bölcsességgé nemesedett ebben a különös borban.
Mert a bornak nemcsak íze, illata és szesztartalma van, hanem mindenek fölött szelleme is.
Mintha a nép, mely termeli és issza, átadna lelke titkos tartalmából valamit a hazai bornak.”

Márai Sándor


„ A somlói borban a magyar legnemesebb tulajdonságai élnek: keleti bölcsesség és nyugati műveltség. Van benne valami Ázsia nyugalmából és Európa kíváncsiságából. Ez a legszerencsésebb keverék borban és emberben.”

Márai Sándor


„Egyetemes bor nagyon kevés van – olyan, amit az egész emberiség egyszerre ihatna valami nagy ünnepen, mondjuk a világbéke ünnepén. Erre a célra én boraink közül egyedül a SOMLAIT ajánlanám.”

Hamvas Béla


„Nos a somlai számomra az a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spiritualitás olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tömény tisztaságban.”

Hamvas Béla


„Ezért gondolom, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségbe isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni.”

Hamvas Béla


„A somlairól … egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyven felüli kornak, mint a fiatalságnak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.”

Hamvas Béla


„A rizling olyan a magyar borok között, mint a közhely az emberi gondolkodásban: összeköti az emberi dolgok mélyebb értelmét.
..három-, négyéves olasz rizling, melynek simaságán érzik még a latinos műveltség, és a szőlőkultúra pannóniai pallérozottsága. A rizlingben ritkán csalódik a magyar. Szerte a hazában sok komisz lőrét mérnek, de az olasznak nevezett magyar rizlingben van valamilyen otthonos bizalmasság; az ember úgy issza, mint mikor rokonokkal beszél.
Az a bizonyos pohár bor, melyet kéretlenül odaállítanak az ember elé a vendéglőben, az a bor, mely olyan, mint a kenyér, a nemzet testének eledele, valami általános és megbízható. Mikor a rizlinggel is baj lesz Magyarországon, én már nem akarok élni.”

Márai Sándor

Legendák a borokról

„Somló hegyén hallottam beszélni: egy magyar gróf Indiába utazott vadászni. A rádzsa vendége volt, és mikor elbúcsúzott, házigazdáját meghívta Magyarországra. Még ugyanabban az évben a rádzsa csakugyan meglátogatta, s akkor egy téli este, baráti poharazgatás közben elbeszélte szívének bánatát. Alighogy megnősült, szép fiatal nőt vett el, de ő, bár harmincöt éves sem volt, férfiasságát elvesztette. Hiába ment szanatóriumba. Hiába hívatott világhírű orvost. Hiába pasztilla, kúra, injekció, az elvesztett férfiasság nem tért vissza. Szegény asszony már a búskomorság, szegény rádzsa már az őrület szélén állt. A magyar gróf nem szólt egy szót sem, csak hívatta a kulcsárt és somlai bort hozatott. Aztán parancsot adott, hogy a rádzsa szobájában mindig legyen somlai, s mikor indiai vendége elutazott, egy láda bort ajándékozott neki. Néhány hét múlt csak el, s a posta Indiából sürgönyt hozott. Ez volt az egész: Köszönöm barátom. Kérek még tíz láda somlait.”

Hamvas Béla


A középkorban az európai uralkodó házakban a trónörökös pár számára kötelező volt somlói bort fogyasztani a nászéjszakán, ugyanis ez garantálta a fiú utód születését.

A nászéjszakák bora